Sisu er et finsk uttrykk for indre kraft og pågangsmot.